arrow_drop_up arrow_drop_down
HOE ENERGIELABEL AANVRAGEN?
13 juli 2019 

HOE ENERGIELABEL AANVRAGEN?

Hoe moet ik een Energielabel aanvragen?

Terug naar overzicht

Bij een huis verkopen of verhuren is per 1 januari 2015 een energielabel verplicht. In enkele eenvoudige stappen kun je tegenwoordig een definitief label aanvragen.

Via de website https://www.energielabelvoorwoningen.nl kun je een definitief energielabel aanvragen. Op basis van de openbare gegevens is voor de meeste woningen al een voorlopig label toegekend. Let op: dit is niet voldoende voor de verkoop of verhuur van een huis.

De website http://www.zoekuwenergielabel.nl is ervoor om het (voorlopige) energielabel checken.

Hoe kan ik een energielabel aanvragen?

De woningeigenaar kan zelf online het definitieve energie-label aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar wordt hij/zij aan de hand van de volgende stappen begeleid tot aan de registratie van het energielabel:

 1. Inloggen met DigiD;
 2. Woninggegevens aanpassen, maximaal 10 vragen beantwoorden over energetische maatregelen in de woning;
 3. Digitaal bewijs aanleveren (zoals aankoopdocumenten, een bouwtechnisch rapport, factuur of foto);
 4. Uit de lijst een erkend deskundige kiezen die de aangeleverde informatie gaat controleren;
 5. Gegevens versturen.

De deskundige controleert de informatie

De gekozen erkend deskundige controleert daarna digitaal de aangeleverde informatie. De betaling van de erkend deskundige vindt plaats via iDeal. Na goedkeuring ontvangt de woningeigenaar het definitieve energie-label per mail. Dit energielabel wordt automatisch geregistreerd in de database van RVO.nl. Dit is het definitieve, geldige label dat de woningeigenaar zelf moet overhandigen uiterlijk wanneer de overdracht van de woning bij de notaris plaatsvindt. Meestal wordt overhandiging door de  makelaar gedaan tijdens het ondertekenen van de koopovereenkomst. Een geprinte PDF versie is hiervoor voldoende.

De woningeigenaar beantwoordt bij de aanvraag vragen over:

 1. Type glas leefruimte
 2. Type glas slaapruimte
 3. Gevelisolatie
 4. Dakisolatie
 5. Vloerisolatie
 6. Verwarming
 7. Aparte warmwater voorziening
 8. Ventilatie
 9. Zonnepanelen
 10. Zonneboiler

Mag de notaris een akte opstellen als een woningverkoper geen definitief energielabel kan overleggen?

Ja. Het energie-label is een wettelijke verplichting van de woningeigenaar/verkoper en deze is in overtreding als hij/zij besluit geen definitief energielabel aan te leveren. Omdat de plicht bij de verkoper ligt, mag de notaris de overdracht wel afhandelen. De zorgplicht brengt echter mee, dat de notaris de verkoper dient te wijzen op de mogelijke financiële consequenties (boete). Het ontbreken van een definitief energielabel is dus geen reden voor dienstweigering.

Is het voorlopige energielabel afdoende bij de verkoop van een woning?

Nee, het voorlopige energielabel is een schatting op basis van openbare gegevens over de Nederlandse woningvoorraad. De woningeigenaar moet de schatting controleren en aanpassen. Vervolgens volgt er een controle op afstand door een erkend deskundige. Pas dan kan het definitieve energielabel worden vastgesteld.

Hoe lang zijn de oude energielabels nog geldig?

Het energie-label dat voor 2015 is opgesteld is, evenals het nieuwe label, 10 jaar geldig (vanaf opnamedatum).

OVERIGE VRAGEN

Verkopers die bewust de boete willen riskeren!

De verantwoordelijkheid van het kunnen overdragen van een definitief, geldig energie-label ligt geheel bij de verkoper. De makelaar dient de verkoper(s) te wijzen op de controle door de ILT en de boete die hiermee gemoeid is. Echter, het is uiteindelijk de beslissing van de klant zelf om het definitieve label wel of niet op te leveren. LET OP: Er volgt (2019/2020) een boete bij het niet nakomen van deze verplichting.

Is het energielabel ook nodig bij nieuwbouwwoningen?

Ja, het label is ook verplicht wanneer een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De verkoper van de woning is verplicht het label te overhandigen aan de kopende partij. Dit gaat op dezelfde manier als bij verkoop van een woning, door in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. In veel gevallen is de verkoper geen natuurlijk persoon. In die gevallen kan de verkoper inloggen met het zakelijk account.

Hoe zit het met woningen in de executieverkoop?

In het geval van executieverkoop heeft de schuldenhebbende woningeigenaar nog altijd de verantwoordelijkheid voor het overhandigen van een definitief energie-label. De makelaar dient de woningeigenaar te wijzen op de financiële consequenties bij het ontbreken van een geldig label bij de overdracht.

Is het energielabel verplicht voor alle gebouwen?

Het energie-label is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van de volgende gebouwen:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen
 • beschermde monumenten
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden
 • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Meer over energie

Contact

Reactie plaatsen

Cookiebeleid: