NLVERHUIST

Wat doet een makelaar in Zwolle?

De werkzaamheden van een makelaar bestaan uit diverse onderdelen. Het begint vaak met een eerste adviesgesprek en gratis waardebepaling waarna het verkooptraject wordt gestart. Van begin tot eind word je door de Zwolse makelaars begeleid tenzij je kiest voor deeldiensten waarbij je zelf een handje helpt.

De werkzaamheden van een makelaar bestaan uit verschillende onderdelen zoals:

Verzamelen van informatie

Makelaars hebben toegang tot verschillende systemen om informatie over jouw woning op te vragen. Het kadaster er hier één van. Om goed advies te kunnen geven wordt die data verzameld en vergeleken met andere objecten. Hierbij spelen de oppervlaktes, ligging en courantheid natuurlijk een grote rol. Over het algemeen wordt hier de vergelijkingsmethode toegepast waarbij wordt gekeken naar recent verkochte woningen in de buurt of wijk. Er komt steeds meer data online, dus ook verkopers kunnen steeds meer data op internet vinden. Het kadaster biedt ook aan consumenten al dan niet betaalde informatie aan.

Waardebepaling

Makelaars komen graag langs voor een gratis waardebepaling. Deze dienst wordt vaak gratis aangeboden om de verkoopopdracht binnen te halen. Over het algemeen duurt een waardebepaling een uurtje. De makelaar bekijkt de woning, geeft een waardeadvies af en vertelt iets over de werkwijze en kosten. Soms wordt de woning ook even globaal opgemeten om een beter beeld van de oppervlakte en inhoud te krijgen. Soms wordt er direct een indicatie van de waarde gegeven maar dat kan ook later. Hetzelfde geldt voor de offerte.

Verkoopadvies en strategie

De verkoopstrategie is een belangrijk onderdeel bij de verkoop van een woning. Dit is van allerlei factoren afhankelijk maar ook van de werkwijze van de makelaar. Scherp in de markt zetten en daarna meerdere biedingen ontvangen is zo’n strategie. Maar ook een iets hogere vraagprijs hanteren om onderhandelingsruimte te houden is een veel gebruikte methode. De makelaars in Zwolle kunnen je hierover goed en eerlijk informeren. Soms hebben de makelaars al enkele klanten in hun zoekersbestand met potentiële kopers. De makelaars geven je advies maar jij bepaalt. Het is immers jouw huis.

Presentatie maken en online zetten

Nadat de media is ontvangen wordt de presentatie gemaakt en online gezet. Op welke manier dat gebeurt verschilt nogal eens maar de strekking blijft hetzelfde. Een mooie presentatie van jouw huis zorgt voor meer aanvragen voor bezichtiging en trekt meer kijkers. Jouw woning wordt via internet (Funda) maar vaak ook via Social Media aangeboden. De makelaars in Zwolle hebben vaak ook een zoekersbestand van kopers die ze jouw woning aanbieden.

Aanvragen voor bezichtigingen

Wanneer alles volgens plan is gegaan kunnen aanvragen voor bezichtigingen niet uitblijven. Het makelaarskantoor neemt deze in behandeling en overlegt met de verkopers op welke dagen en tijdstippen de woning kan worden bekeken. De makelaar geeft een rondleiding aan de kijkers maar het is soms ook mogelijk dat de verkopers dit zelf doen. Dit noemen ze deeldiensten waarbij je zelf de bezichtigingen kunt verzorgen. Over het algemeen doen de meeste makelaars in Zwolle de bezichtigingen en geven je na de rondleiding een update. Indien er veel aanvragen binnenkomen kan er worden besloten een open huis te organiseren. In de meeste gevallen doet de makelaar dit zelf.

Biedingen en deal sluiten

Nadat woningzoekers jouw woning hebben bekeken volgt er vaak een bod. Al dan niet door middel van inschrijving. Potentiele huizenkopers leggen een voorstel neer die de makelaar in behandeling neemt en communiceert met de verkopers. De makelaar heeft hierin een adviserende rol. Kies je er als verkoper voor om in onderhandeling te gaan zal de makelaar in Zwolle de onderhandelingen voor je voeren en bespreken. Wanneer er meerdere biedingen zijn kan je als verkoper een keuze maken. Ook hierin adviseert en bemiddeld de makelaar. Gefeliciteerd, de deal is gesloten!

Koopovereenkomst opmaken en tekenen

Nadat de deal is gesloten zal de koper de gegevens aan moeten leveren zodat de makelaar de koopovereenkomst op kan maken. Dit juridische document is belangrijker dan je denkt en blijft ook geldig nadat de overdracht bij de notaris heeft plaats gevonden. Controleer die goed voordat je een handtekening zet. Veel makelaars in Zwolle sturen je eerst een concept om te controleren. Mocht je zaken niet begrijpen geef dit dan aan. Wanneer partijen akkoord zijn met de inhoud van de overeenkomst zal de makelaar een afspraak plannen om te tekenen.

Afspraak maken bij Notaris

De makelaar zal de getekende stukken naar de notaris verzenden. Dat gebeurt steeds vaker digitaal. De notaris neemt de opdracht in behandeling en verwerkt de gegevens. Er wordt een afspraak gemaakt voor het tekenen van de akte van levering.

Eindinspectie

Voordat de overdracht bij de notaris plaats vindt zal de eind- of opleverinspectie plaats vinden. In Zwolle vindt dit meestal drie kwartier tot een uur vóór het tekenen plaats. Tijdens deze inspectieronde wordt gekeken of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en bijvoorbeeld de apparatuur werkt. Ook de meterstanden worden genoteerd.

Tekenen bij de notaris

Nadat de eindinspectie heeft plaatsgevonden gaan partijen naar de notaris om te tekenen. In de meeste gevallen gaan de makelaars in Zwolle mee naar de notaris maar er kan ook iets anders worden afgesproken. De juridische overdracht vindt hier plaats en de sleutels worden overhandigd. Hiermee word jij de nieuwe eigenaar van de woning.

Nazorg

Het kan voorkomen dat er na de overdracht nog zaken aan het licht komen waarvoor je advies nodig hebt. De makelaar zal je in de meeste gevallen ook hierbij helpen en adviseren.

Conclusie:

De werkzaamheden van de makelaars in Zwolle zijn vaak uitgebreider dan je in eerste instantie zou denken. Zo’n verkooptraject bestaat uit veel onderdelen die perfect op elkaar aan moeten sluiten. Kies een makelaar in Zwolle en laat je professioneel begeleiden. Dat geeft rust en zekerheid.