Asbestclausule

Wat is een asbestclausule?

Een asbestclausule is een clausule die in de koopovereenkomst wordt opgenomen indien er asbesthoudende materialen in de woning zijn verwerkt. Of indien gezien het bouwjaar er een mogelijkheid aanwezig is dat er asbesthoudende materialen in het verkochte zijn verwerkt.

Is asbest schadelijk?

Algemeen wordt aangenomen dat asbest niet schadelijk is zolang er geen vezels of stof van vrijkomen. Ga dus niet boren of zagen en laat het verwijderen over aan de specialist. Laat asbestsanering uitvoeren door een daarvoor gecertificeerd  bedrijf.

Voorbeeld asbestclausule:

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is. Hij vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

OF

Het is verkoper niet bekend dat zich asbest verdachte materialen bevinden in het verkochte of in het gebouw met toebehoren waarvan het Verkochte deel uitmaakt; Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt anders dan ten tijde van de bouw te doen gebruikelijk. In de onroerende zaak kunnen derhalve asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving special maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Niet bekend met asbest

In de koopovereenkomst verklaart de  verkoper wel of niet bekend te zijn of er asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Indien de verkoper verklaart ermee NIET bekend te zijn dat er asbest aanwezig is betekent dit niet dat er geen asbest  aanwezig is of kan zijn. Dat betekent alleen dat hij/zij er niet mee bekend  is.

Asbest verwijderen, zelf doen of…

In veel oudere woningen komt asbest voor en dat hoeft geen probleem te zijn. Je moet er niet in zagen of boren omdat de stofdeeltjes gevaarlijk en op lange termijn kankerverwekkend kunnen zijn. Wil je om welke reden dan ook het asbest verwijderen doe dit dan nooit zelf maar schakel daarvoor een gespecialiseerd bedrijf in die het asbest op een veilige en verantwoorde manier zal verwijderen.

Huis verkopen met asbest erin verwerkt

Bij een huis verkopen met asbest erin vermeld dan altijd eerlijk of er asbest in zit verwerkt. Weet je het niet zeker vermeld dan dat je het niet zeker weet. Gebruik in zo’n geval altijd een asbestclausule in de koopovereenkomst zodat je niet naderhand door koper aansprakelijk word gesteld wanneer er toch asbest in de woning word gevonden.

Huis kopen met asbest erin verwerkt

Een huis kopen? Let er dan goed op of er wel of niet asbest in zit verwerkt. Indien de verkoper weet dat er asbest aanwezig is zal deze dat moeten melden, vaak staat dat in de vragenlijst of brochure die door de  makelaar beschikbaar wordt gesteld. Schakel desnoods een expert of aankoopmakelaar in die  je kunnen adviseren. Ook een bouwkundige keuring is in zo'n geval geen overbodige luxe en kan je veel ellende besparen.

Asbest probleem

Asbest hoeft geen probleem te zijn. Denk er wel aan wanneer je wilt gaan verbouwen je het asbest misschien moet laten verwijderen hetgeen een dure grap is. Wanneer je nu van te voren in kunt schatten wat het het verwijderen van het asbest kost. Kun je daar rekening mee houden tijdens de onderhandelingen. Wanneer je geen idee hebt wat de kosten zijn van het verwijderen van asbest vraag dan eerst een offerte op door een erkend asbestsaneringsbedrijf.

Meer informatie over huis verkopen >>

> Meer informatie over huis kopen >>

Handige checklist verhuizen

Heb je onze handige verhuisplanner al bekeken? Deze kan je raadplegen zodat je niets vergeet en op tijd kan beginnen met het plannen van je verhuizing. De verhuisplanner is opgedeeld in maanden en weken zodat je precies weet waar je op welk moment iets moet regelen. Maak daar gebruik van, het is geheel gratis.

Ga naar verhuisplanner >

> Gebruik de handige checklist verhuizen

Veel gestelde vragen

Begrippenlijst

Anderen zochten ook op: Energie en hypotheekadviseur