Toelichting koopovereenkomst

Toelichting Koopovereenkomst bestaande eengezinswoning (model 2018)

Bij de koopovereenkomst is de makelaar verplicht een toelichting als bijlage toe te voegen. Deze toelichting op de koopovereenkomst licht alle artikelen nader toe. Toch is het voor sommige mensen lastig om bepaalde artikelen goed te begrijpen. Hieronder leg ik een aantal zaken die voorkomen in de koopovereenkomst nog eens in makkelijke taal uit.

Naam in de koopovereenkomst.  

Kopers en verkopers geven nogal eens aan dat de naam niet klopt. Voor de vrouw wordt meestal alleen de meisjesnaam gebruikt. Ook in de akte van de notaris wordt de meisjesnaam gebruikt. Dit hoeft ook niet te worden aangepast in de koopovereenkomst.

Telefoonnummer(s) niet vermeld

Om privacy redenen kunnen koper of verkopers ervoor kiezen niet alle telefoonnummers in de koopovereenkomst op te laten nemen zoals mobiel of werktelefoon. Laat in ieder geval 1 telefoonnummer opnemen in de koopovereenkomst zodat de notaris jou telefonisch kan bereiken. Hetzelfde geldt voor een mailadres. Beide verkopers kunnen dus ook gebruik maken van 1 telefoonnummer en mailadres indien dit is gewenst. Hetzelfde geldt voor de kopers. Ik heb wel eens een huis verkocht aan een bekende voetballer. Zo'n telefoonnummer en mailadres wordt dan niet opgenomen in de overeenkomst. Vaak is er dan ook een aankoopmakelaar bij betrokken die zijn klant hiertegen beschermt.

Legitimatie:

De levering van een huis gaat via de notaris. Laat de makelaar dan ook de legitimatie gegevens invullen van de legitimatie die je ook meeneemt naar de notaris bij het ondertekenen van de akte van levering ook wel leveringsakte genoemd. Hiermee wordt voorkomen dat de notaris deze gegevens later weer aan moet passen. Naast de identiteitskaart is een geldig rijbewijs ook akkoord. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de notaris. Anders kan de overdracht op dat moment niet plaats vinden.

Toekomstig adres:

Dit is niet verplicht om in te vullen maar wel handig zodat de notaris jou kan bereiken. Mocht je om privacy redenen hier geen gegevens invullen? Kan je het toekomstige adres rechtstreeks aan de behandelende notaris doorgeven.

Trouwen na het tekenen

Het komt soms voor dat kopers na het ondertekenen van de koopovereenkomst trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Dit betekent automatisch dat beiden de akte bij de notaris moeten tekenen. Dit geldt ook indien er maar één handtekening van de koper op de koopovereenkomst staat. Hetzelfde kan gelden voor een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Afhankelijk wat daarin staat beschreven. Indien er getrouwd is op huwelijkse voorwaarden zal de andere partner ook toestemming moeten geven. Bel bij twijfel even met de notaris.

Koop en verkoop

In dit artikel wordt beschreven wat er wordt gekocht tegen welke prijs. Indien er meerdere kadastrale percelen behoren tot de koop/verkoop let er dan op dat alle percelen hier worden vermeld. Tevens kunnen er roerende zaken worden meeverkocht. Indien dit bedrag in de koopsom is verwerkt kan dat hier worden ingevuld. Let op: Indien na het sluiten van de overeenkomst zaken door kopers en verkopers in onderling overleg tegen een vergoeding worden overgenomen wordt dat hier niet vermeld. Indien van toepassing is het slim om de kopers vóór doch uiterlijk bij de notaris de overgenomen zaken te laten betalen. Vaak wordt er bij roerende zaken "nihil" ingevuld tenzij er dure roerende zaken in de deal worden meeverkocht. Die staan dan op de roerende zakenlijst als "ter overname".

Koopovereenkomst inschrijven in het kadaster?

Onder normale omstandigheden wordt een koopovereenkomst vaak niet in het kadaster ingeschreven maar een notaris zal altijd adviseren dit wel te doen. Daarnaast kan een koper of verkoper gewichtige reden hebben om de koopovereenkomst wel in te laten schrijven in het kadaster. Bijvoorbeeld bij sommige scheidingszaken, gedwongen verkoop, slechte financiële positie van de verkoper, dreigend faillissement of dreigende beslaglegging. Indien de koopovereenkomst wordt ingeschreven in het kadaster kan er wel beslag worden gelegd maar is het beslag 6 maanden niet uitvoerbaar waardoor er (binnen 6 maanden) toch vrij van beslag kan worden geleverd.

Aan deze inschrijving zijn kosten verbonden, zowel de koper als de verkoper kan de notaris de opdracht geven de koopovereenkomst in te schrijven. Vaak betaalt degene die opdracht geeft om de koopovereenkomst in te schrijven. Dit valt namelijk niet standaard onder de kosten koper en is een keuze die koper of verkoper zelf maakt.

Meer informatie over huis verkopen >>

> Meer informatie over huis kopen >>

Handige checklist verhuizen

Heb je onze handige verhuisplanner al bekeken? Deze kan je raadplegen zodat je niets vergeet en op tijd kan beginnen met het plannen van je verhuizing. De verhuisplanner is opgedeeld in maanden en weken zodat je precies weet waar je op welk moment iets moet regelen. Maak daar gebruik van, het is geheel gratis.

Ga naar verhuisplanner >

> Gebruik de handige checklist verhuizen

Veel gestelde vragen

Terug naar overzicht (Blog)

Anderen zochten ook op: Bouwkundige keuring en hypotheekadviseur

Bron: Zomer