Wat is een akte van levering?
05 april 2021 
2 min. leestijd

Wat is een akte van levering?

Akte van levering.

Verkoopmakelaar inschakelenDe akte van levering is een document voor de juridische overdracht van een registergoed opgemaakt door de notaris. Ondertekening van deze akte vindt plaats bij de notaris of door middel van een volmacht.

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. De akte van levering wordt ook wel wel eigendomsbewijs of leveringsakte genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankoopmakelaar van de notaris een concept akte van levering ter controle toegezonden.

Wat staat er in een akte van levering?

In een leveringsakte staan de belangrijkste zaken zoals; welke woning is gekocht tegen welke prijs. Welke erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen er van toepassing zijn en wanneer de levering bijvoorbeeld plaats vindt. De akte van levering is een soort samenvatting van de koopovereenkomst die door de makelaar of een andere expert is opgesteld.

Afspraken goed vastleggen

Zie erop toe dat de gemaakte afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst goed door de notaris in de leveringsakte zijn verwerkt. let op: Deze akte is geen vervanging van de koopovereenkomst. De gemaakte afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst blijven na transport en overdracht gewoon geldig. De koopovereenkomst wordt na de overdracht vastgehecht aan de akte, die samen in het archief van de notaris worden bewaard.

Leveringsakte

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat. Deze akte moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte. Overigens zal de notaris proberen eventuele ‘gaten’ in de koopakte in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Hij nodigt daartoe partijen en hun adviseurs uit voor een bespreking op zijn kantoor. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

Onderzoek naar beschikkingsbevoegdheid

De notaris moet een uitgebreid doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper. Ook naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen. De notaris ziet erop toe dat zowel de verkoper als de koper voldoet aan de in de koopovereenkomst op zich genomen verplichtingen die samenhangen met de levering. Levering zal volgens afspraak, vrij van hypotheken of beslagen geleverd moeten worden. De koopsom moet op tijd zijn gestort op de derden-rekening van de notaris.

Registreren bij het Kadaster

Beste aankoopmakelaarBij het kadaster worden alle onroerende zaken geregistreerd, met nauwkeurige plaatsaanduidingen. Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook indien van toepassing een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers. Beide inschrijvingen zijn openbaar zodat iedereen zo informeren op wiens naam een bepaald huis staat en welke hypotheken erop rusten.

Handige checklist verhuizen

Heb je onze handige verhuisplanner al bekeken? Deze kan je raadplegen zodat je niets vergeet en op tijd kan beginnen met het plannen van je verhuizing. De verhuisplanner is opgedeeld in maanden en weken zodat je precies weet waar je op welk moment iets moet regelen. Maak daar gebruik van, het is geheel gratis.

Ga naar verhuisplanner >

> Gebruik de handige checklist verhuizen

Veel gestelde vragen

Terug naar overzicht

Anderen zochten ook op: Hypotheekadviseur en aankoopmakelaar

Woning gratis plaatsen via NLVERHUIST

 

 

Over de schrijver
Overzicht van allerlei artikelen, tips en adviezen over verhuizen en de makelaardij. Je vindt hier met name Blogs over een huis kopen en verkopen maar ook de laatste nieuwtjes en tips en tricks. Mocht je desondanks nog een vraag hebben stuur ons dan een bericht via het contactformulier.
Reactie plaatsen

Ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op button en ontvang een gratis waardebepaling

 Gratis Waardebepaling
Duizenden mensen gingen je voor