Stappenplan woning laten taxeren
21 september 2021 
8 min. leestijd

Stappenplan woning laten taxeren

Taxeren woning.

Je wilt een taxatie uit laten voeren voor de aankoop, financiering of verbouwing van een huis. In de meeste gevallen wordt de taxateur ingeschakeld om de woning te taxeren en een taxatierapport uit te brengen maar hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk en wat kan ik verwachten van de afspraak en de taxateur? Hieronder een handig stappenplan van de werkwijze van een taxateur.

Wil je een taxateur inschakelen, meer informatie of een offerte aanvragen? Klik dan hier >>

Stap 1: De opdracht

De taxateur ontvangt de opdracht rechtstreeks van de opdrachtgever of tussenpersoon zoals de hypotheekadviseur. In veel gevallen gaat dit tegenwoordig via het NWWI. Dit is het Nederlands Woning Waarde Instituut die de taxatierapporten valideert, lees keurt. Via het systeem ontvangt de taxateur een mail dat er een taxatie is aangevraagd. De taxateur kan via dit systeem ook zelf een taxatie aanvragen/invoeren.

Stap 2: Aanvaarden/afwijzen van de opdracht

De taxateur logt in en kan zien welk soort taxatie er is aangevraagd en voor welk doel deze moet worden uitgevoerd. Hij/zij heeft de keuze deze te accepteren of af te wijzen. De reden van afwijzing kan worden vermeld in het extra veld zodat degene die de taxatie heeft aangevraagd weet waarom de taxateur deze heeft afgewezen. Wanneer de taxateur de taxatieopdracht aanvaard zal deze een afspraak maken met de opdrachtgever, eigenaar, bewoner of verkopend makelaar. Dit is afhankelijk van het soort opdracht.

Stap 3: Afspraak plannen

De afspraak wordt gemaakt voor woningopname en vastgelegd in het systeem. De taxateur heeft met de veranderende regels tegenwoordig wat meer tijd nodig voor de woningopname. Neem hier dus voldoende tijd voor. In de meeste gevallen zal de taxateur maximaal een uur bezig zijn. De opdrachtgever is: De koper bij aankoop, de eigenaar bij hypotheekoversluiting of verbouwing. Bij de koop/verkoop van een woning wordt er een afspraak met de verkoper gemaakt terwijl de opdrachtvoorwaarden door de koper worden getekend. De koper is nog geen eigenaar van de woning zodat de verkoper of diens makelaar de woning laat zien.

Stap 4: De opdrachtvoorwaarden

De bijbehorende tarieven en vragenlijst met voorwaarden worden ingevuld en opgeslagen. Dit zijn de tegenwoordig verplichte opdrachtvoorwaarden. De opdrachtgever ontvangt deze opdrachtvoorwaarden per mail en kan deze controleren en voor akkoord terugsturen. In de mail rechtstreeks van NWWI zit een link waarop de opdrachtgever kan klikken. De mailbox wordt geopend en de tekst “Opdrachtgever gaat akkoord met de opdrachtvoorwaarden” verschijnt. Taxateurs vinden het prettig dat de opdrachtvoorwaarden snel akkoord worden bevonden dus wacht er niet te lang mee om dit te regelen. Er zijn zelfs taxateurs die alleen maar langskomen na akkoord van de opdrachtvoorwaarden. En zo hoort het ook.

Stap 5: Eventuele verbouwingen

Voor de taxateur moet vóór maar uiterlijk tijdens de woningopname duidelijk zijn welke verbouwingen er meegenomen moeten worden in het taxatierapport. Van sommige onderdelen moeten foto’s bijgevoegd worden. De verbouwing later aanpassen of uitbreiden kan ervoor zorgen dat de taxateur nogmaals langs moet komen. Voorkom dit en zorg ervoor dat er een verbouwingsspecificatie met bijbehorende bedragen (opgevraagde offertes) aan de taxateur beschikbaar worden gesteld. Indien de opdrachtgever de verbouwing uit eigen middelen betaalt is dit niet nodig.

Stap 6: De woningopname

Tijdens de woningopname inspecteert de taxateur de woning en zal deze volgens de geldende meetinstructies opmeten. Indien er een meetrapport (bij verkoop) aanwezig is kan deze worden toegevoegd aan het taxatierapport. Toch is het altijd verstandig dat de taxateur de woning al dan niet steekproefsgewijs nameet. Alle onderdelen van de woning worden bekeken en de taxateur zal hiervoor waarschijnlijk een checklist gebruiken. Tegenwoordig gaat dit steeds vaker via een tablet. Ook worden er foto’s gemaakt die in het rapport bijgevoegd worden. De taxateur stelt enkele vragen aan de bewoners of eigenaren. Sommige kopers vinden het prettig om bij de taxatie aanwezig te zijn maar dat komt maar zelden voor. Wanneer er een bouwkundige keuring onderdeel uitmaakt van de deal is het wel gebruikelijk dat de koper hierbij aanwezig is.

Wanneer er verbouwingen plaats gaan vinden die in het rapport opgenomen moeten worden zal de taxateur deze ter plaatse bekijken en inschatten of de genoemde bedragen overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is. In het taxatierapport worden dan meerdere waardes genoemd. Een waarde voor verbouwing (huidige staat) en een waarde na verbouwing (fictieve waarde). Deze waardes gebruiken banken om de hoogte van de financiering te verstrekken.

Nieuw model taxatierapport 2021

Per 1 oktober 2021 treedt er een nieuw model taxatierapport in werking. Deze maakt het taxatierapport makkelijk om voor consumenten te begrijpen. Ook de staat van onderhoud wordt uitgebreider geïnspecteerd. Zorg er dus voor dat de taxateur overal makkelijk bij kan om bouwkundige onderdelen te inspecteren.

Stap 7: Uitwerken taxatierapport

Nadat de woningopname heeft plaats gevonden zal de taxateur zijn bevindingen uitwerken in het systeem waar hij/zij gebruik van maakt. De benodigde verzamelde data worden vastgelegd in het taxatierapport. Er worden referenties van recent verkochte woningen in de buurt opgevraagd en toegevoegd aan het rapport. Ook worden er modelwaardes opgenomen in het taxatierapport. Er wordt een onderbouwde (geschatte) waarde toegekend aan de woning. Deze bedragen worden vermeld. Ook de meerwaarde (of zelfs) minderwaarde van de verbouwingen (indien van toepassing) wordt vermeld als “waarde na verbouwing”.

Stap 8: Gereedmelden

Wanneer het rapport door de taxateur zorgvuldig is uitgewerkt zal deze worden aangeboden bij het NWWI die het rapport controleert. In de meeste gevallen duurt dit (afhankelijk van de drukte) meestal maximaal 1 dag. Dit wordt gereedmelden genoemd. De controleurs van NWWI gaan het rapport keuren. Wanneer het rapport voldoet aan gestelde eisen ontvangt de taxateur een unieke code om het rapport digitaal te ondertekenen. Worden er opmerkingen door het NWWI gemaakt ontvangt de taxateur een mail met verbetervoorstellen. Nadat deze punten zijn aangepast of verder uitgelegd dient de taxateur het rapport opnieuw in ter validatie.

Stap 9: Rapport ondertekend

Nadat de taxateur de digitale handtekening heeft gezet kan het rapport niet zomaar meer worden aangepast. De ingevulde geldverstrekker, hypotheekadviseur en opdrachtgever krijgen hier automatisch bericht van. Het taxatierapport is dus een digitaal en beveiligd document en wordt steeds minder vaak geprint en aan opdrachtgever overhandigd. In het bericht staat de link waarmee het rapport voor eigen archief kan worden gedownload.

Stap 10: Factuur en archiveren

De taxateur zal de factuur opmaken en afhankelijk van hetgeen is overeengekomen naar de notaris, hypotheekadviseur of opdrachtgever versturen. De documenten worden gearchiveerd en hiermee is de taxatieopdracht volbracht.

Dit is in grote lijnen hoe een taxatie wordt uitgevoerd. Blijkt achteraf dat de verbouwing toch aangepast moet worden kan de taxateur een verzoek indienen bij NWWI om het rapport te ontkoppelen. Er moet dan wel een reden van ontkoppeling aangegeven worden en binnen een vastgestelde termijn het rapport opnieuw ter validatie worden aangeboden. Probeer dit te voorkomen want dit brengt extra en onnodige werkzaamheden met zich mee, die de taxateur kan doorberekenen.

Vraag en antwoord

Wat kost een taxatierapport?

Wat kost een taxatierapport? De tarieven voor taxatierapporten mogen door taxateurs zelf worden vastgesteld. Er zijn geen vastgestelde tarieven waar taxateurs zich aan moeten houden. Een gemiddeld taxatierapport zal tussen de 500 en 800 euro liggen afhankelijk welk doel dit betreft. Het tarief houdt vaak verband met de opdracht. Door de invoering van het nieuwe taxatiemodel 2021 waar de taxateur meer werk en tijd aan moet besteden zullen naar verwachting de tarieven ook stijgen.

Is een taxatierapport met verbouwing duurder?

Is een taxatierapport met verbouwing duurder dan een rapport zonder verbouwing? In de meeste gevallen wel. De taxateur zal de verbouwing in het rapport vermelden en bijbehorende waarde na verbouwing moeten vaststellen. Ook zullen er meerdere referenties worden toegevoegd. Tijd kost geld zal ik maar zeggen.

Is het aanpassen van de waarde(s) mogelijk?

Mag de taxateur de waarde(s) van een huis op verzoek van opdrachtgever aanpassen? Nee, dat zou ook raar zijn. Een taxateur is onafhankelijk en stelt zelf de waarde vast. Hij/zij laat zich niet leiden of beïnvloeden door partijen die belang bij een hogere of lagere waarde hebben.

Taxatiewaarde lager dan de koopsom

Mag ik minimaal de waarde verwachten die ik voor de woning heb betaald? Nee, de waarde van de woning kan flink afwijken van hetgeen is geboden en betaald bij de koop van een woning. De taxateur mag zich niet laten leiden door de koopsom en zal zich onafhankelijk opstellen en naar eigen inzicht een onderbouwde waarde vaststellen.

Hoe weet ik of de taxateur gecertificeerd?

Hoe weet ik of de taxateur gecertificeerd is om de woning te mogen taxeren. Erkende taxateurs staan tegenwoordig ingeschreven bij het NRVT. Dit is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. In dit register kun je zoeken op persoon of bedrijf. Wanneer je zoekt op persoon is het belangrijk om alleen de achternaam of een combinatie van voorletter(s) en achternaam in te vullen. Anders kan het voorkomen dat je niets vindt. In het taxatierapport staat ook vermeld onder welk nummer de taxateur is ingeschreven.

Intrekken van de opdracht

Ik wil afzien van een taxatie, mag dat? In principe zou dit kunnen. In de opdrachtvoorwaarden die door opdrachtgever akkoord zijn bevonden staat vermeld onder welke voorwaarden je kan afzien van de opdracht. Indien er nog geen akkoord is gegeven op de opdrachtvoorwaarden is het slim om dit even af te stemmen met de taxateur. In veel gevallen is er namelijk al wel voorwerk gedaan en tijd de taxateur geïnvesteerd.

Kan ik meerdere taxateurs inschakelen?

De taxateur schrijft een lagere waarde op dan ik had verwacht, kan ik nu een nieuwe taxateur inschakelen? Je mag de woning door meerdere taxateurs laten taxeren maar ook deze zullen waarschijnlijk op een soortgelijke waarde uitkomen. Als opdrachtgever ben je vrij om een woning door meerdere taxateurs te laten taxeren. Dit gebeurt soms bij een scheiding waarbij partijen onafhankelijk van elkaar een taxateur inschakelen.

Aanpassen van de verbouwing

We willen de verbouwing(en) aanpassen, kan dat? In principe wel maar het is slim om de verbouwing met bijbehorende investering helder te hebben voordat de taxateur het taxatierapport uitwerkt en gereedgemeld. Indien het taxatierapport digitaal is ondertekend zal de taxateur een verzoek voor ontkoppeling bij NWWI aan moeten vragen. Dit kost extra tijd en hiervoor kan de taxateur extra kosten voor in rekening brengen.

Klachten over de taxateur of…

Waar kan ik een klacht indienen over de taxateur? Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. De klacht wordt behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege. De taxateur krijgt hier ook bericht van. De ingediende klacht wordt inclusief alle bijlagen doorgestuurd naar de taxateur. Hiermee beschikken zowel de opdrachtgever, als de taxateur over dezelfde informatie. Ook kan er een klacht over de aangesloten taxateur worden ingediend bij NWWI. Er kan zelfs een klacht over NWWI worden ingediend. Hiervoor is het belangrijk de klacht kort maar krachtig te omschrijven. Ga hiervoor naar de rubriek: Klachten en meldingen.

Waar kan ik een taxatierapport voor gebruiken?

  • Kopen van een (nieuwe) woning
  • Oversluiten van de hypotheek
  • Verhogen van een hypotheek voor een verbouwing
  • Verlagen van de rentopslag van je hypotheek
  • Vastleggen van de waarde bij een scheiding
  • De woningwaarde vastleggen na overlijden
  • Bezwaarprocedure vastgestelde WOZ-waarde van jouw woning
  • Taxatierapport ten behoeve van een hypotheek
  • Taxatierapport ten behoeve van successiebelasting
  • Waarde bepalen voor verkoop (kan ook d.m.v. waardebepaling van een makelaar)

Conclusie:

De taxateurs gaan zorgvuldig te werk en staan ingeschreven als register-taxateur bij NRVT. Ze werken onafhankelijk en worden gecontroleerd door NWWI die de taxatierapporten valideert. Vraag de taxateur of hypotheekadviseur welk taxatierapport je nodig hebt en beschrijf de opdracht goed. Zoals hierboven vermeld zijn er verschillende doelen om een taxatierapport op te laten stellen dus bespreek dit met de taxateur voordat je de opdracht verstrekt.

Per 1 oktober 2021 zijn de eisen met betrekking bouwkundige elementen aangescherpt. Deze worden in het nieuwe taxatierapport 2021 vermeld. De taxateur is geen bouwkundige en de bevindingen wat betreft de bouwkundige staat moeten worden gezien als een indicatie van herstelkosten. De taxateur is geen bouwkundig inspecteur en mag als zodanig ook niet worden gezien. De opdrachtgever is vrij om een bouwkundige keuring uit te laten voeren wanneer er twijfel over gebreken zijn.

Wil je een taxateur inschakelen, meer informatie of een offerte aanvragen? Klik dan hier >>

Handige checklist verhuizen

Heb je onze handige verhuisplanner al bekeken? Deze kan je raadplegen zodat je niets vergeet en op tijd kan beginnen met het plannen van je verhuizing. De verhuisplanner is opgedeeld in maanden en weken zodat je precies weet waar je op welk moment iets moet regelen. Maak daar gebruik van, het is geheel gratis.

TIP: Ga naar verhuisplanner >

> Gebruik de handige checklist verhuizen

Veel gestelde vragen:

Meer informatie over:

Terug naar overzicht

Anderen zochten ook op: Huis verkopen en energie

Wist je dat…

Wist jij dat je jouw woning gratis op onze aanbodsite aan kan bieden? Gewoon zonder enige verplichting en kosteloos je woning plaatsen op NLVERHUIST. Klik nu op de button voor meer informatie.

Woning gratis plaatsen via NLVERHUIST

Over de schrijver
Overzicht van allerlei artikelen, tips en adviezen over verhuizen en de makelaardij. Je vindt hier met name Blogs over een huis kopen en verkopen maar ook de laatste nieuwtjes en tips en tricks. Mocht je desondanks nog een vraag hebben stuur ons dan een bericht via het contactformulier.
Reactie plaatsen

Ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op button en ontvang een gratis waardebepaling

 Gratis Waardebepaling
Duizenden mensen gingen je voor