Heb jij een huis gekocht? Dan moet je dit weten!
11 september 2021 
8 min. leestijd

Heb jij een huis gekocht? Dan moet je dit weten!

Gang van zaken bij huis kopen

Bouwkundige keuring aanvragenEindelijk heb je een woning gevonden waarbij het is gelukt een mondelinge deal te sluiten. Waarschijnlijk heb je (flink) overboden maar toch is het gelukt. Gefeliciteerd maar maak jezelf nog niet al te blij. Zolang er niets op papier staat is er altijd nog een mogelijkheid dat het misgaat. De wet vereist een getekende overeenkomst dus er is werk aan de winkel. Laat in ieder geval direct je hypotheekadviseur weten dat je een woning hebt gekocht. Deze kan alvast voorbereidend werk doen zodat het financieringstraject sneller verloopt. Indien er een bouwkundige keuring is afgesproken regel dat dan snel zodat je vertraging voorkomt. Ook het inschakelen van een taxateur is vaak een vereiste. Dit regelt vaak de hypotheekadviseur maar dat kun je ook zelf doen.

Gegevens aanleveren

In de meeste gevallen ontvang je van de makelaar een mail waarin de deal wordt bevestigd en gevraagd wordt om de gegevens aan te leveren. Gegevens kunnen op verschillende manieren worden aangeleverd. Tegenwoordig gaat dit steeds vaker via een persoonlijk account. Dat is een afgeschermde omgeving waar je alles in kan vullen en de legitimatie uploaden. Denk eraan dat er op de legitimatie een aantal zaken doorgehaald moeten worden. Denk hierbij aan de foto’s en BSN-nummer. Vaak zit er een tool in het systeem waarmee je dit kan doen. De makelaar mag bijvoorbeeld niet in het bezit zijn van het BSN-nummer. Verwar dit niet met het legitimatienummer. Deze moet namelijk wel zichtbaar zijn. In de meeste gevallen zal ook de koper de notaris mogen kiezen. Indien dit niet het geval is moet dit in de presentatie(s) tot uiting komen. Soms is er namelijk een project notaris betrokken bij de woning. Zoals gezegd kiest meestal de koper de notaris, zorg ervoor dat je tijdig offertes opvraagt en een notaris doorgeeft aan de makelaar. Deze wordt ingevuld in de koopovereenkomst.

Koopovereenkomst

Na ontvangst van de gegevens zal de verkoopmakelaar de koopovereenkomst opmaken. Het is gebruikelijk dat je deze voor het tekenen ter controle ontvangt. Ga hier snel en serieus mee aan de slag. Bij de koopovereenkomst zit een verplichte toelichting. Gebruik die! Deze legt de koopovereenkomst met al z’n artikelen uit. Twijfel je ergens over, wees dan niet bang om te vragen. Laat desnoods een adviseur of makelaar de stukken controleren. Let op of alle afspraken goed zijn verwoord. Hierbij zijn financieringsvoorbehoud, datum overdracht en vooral de door de makelaar zelf ingevulde clausules belangrijk. Ik kom de gekste clausules tegen die soms geen wettelijke grondslag hebben. Raadpleeg daarom altijd een adviseur wanneer je hier niet bekend mee bent.

Koopovereenkomst wel/niet inschrijven in het kadaster

Dit is een onderwerp wat niet altijd duidelijk is. Vaak wordt een koopovereenkomst niet ingeschreven in het kadaster maar er kunnen ook redenen zijn om dit wel te laten doen. Niet te verwarren met de leveringsakte die door de notaris altijd wordt ingeschreven in het kadaster. Over dit onderwerp heb ik een apart artikel geschreven.

> Koopovereenkomst wel/niet inschrijven in kadaster

Tekenen koopovereenkomst

Dit kan op verschillende manieren maar in principe is het de bedoeling dat de verkoper eerst tekent. Bij de koopovereenkomst zit een ontvangstbevestiging, je tekent er dus voor dat je een kopie hebt ontvangen. De dag daarna gaat de wettelijke bedenktijd in. Als koper kun je binnen de 3 dagen wettelijke bedenktijd nog zonder opgave van reden afzien van de koop. De verkoper kan dit niet, tenzij er eenzelfde clausule is opgenomen voor de verkoper. Dat wordt niet vaak gedaan maar let daar wel op.

Samen de koopovereenkomst met verkopers en de makelaar tekenen was vroeger heel gewoon. De felicitaties en de bos bloemen maakten het plaatje compleet. Tegenwoordig gaat dit ook vaak digitaal. Mede door Covid-19 is dit in een stroomversnelling gekomen. Dat maakt het allemaal wat onpersoonlijk maar heeft juridisch dezelfde status. Wanneer er een aankoopmakelaar bij is betrokken zal deze de stukken ook, al dan niet samen, met je doornemen, en kun je alle vragen aan hem/haar vragen. Ook kan het een keuze zijn om samen met de aankoopmakelaar de stukken te tekenen. De aankoopmakelaar zorgt er dan voor dat de getekende stukken bij de verkoopmakelaar terecht komen. Vergeet niet bij fysiek tekenen een kopie van de getekende stukken te maken.

De wettelijke bedenktijd

Het is natuurlijk niet de bedoeling maar wil je binnen de wettelijke bedenktijd afzien van de koop? Dan hoef je zelfs geen reden op te geven maar dat zal de verkoopmakelaar wel van je verlangen. Hij/zij wil dan de verkoper goed informeren over de reden waarom je alsnog hebt ontbonden. Het ontbinden is vormvrij maar het is slim om hier bewijs van te ontvangen. Wanneer er naderhand discussies ontstaan is het belangrijk dat je bewijs hebt dat er binnen de wettelijke bedenktijd is ontbonden. Een bericht van ontvangst retour van makelaar of verkoper is hiermee voldoende. Sommige makelaars stellen dat aangetekend moet maar dat is wettelijk niet toegestaan. Omdat ontbinding vormvrij is mag je zelf bepalen op welke manier je ontbindt, ongeacht wat er in de koopovereenkomst staat.

Verkocht onder voorbehoud

Beste hypotheekadviseurNadat de wettelijke bedenktijd is verstreken krijgt de woning de status “verkocht onder voorbehoud”. Makelaars gaan hier verschillend mee om. Zo kan de status “onder bod” worden gebruikt wanneer er een mondelinge deal is overeengekomen maar soms wordt dat niet gedaan. Ook de status aanpassen op de websites kan even op zich laten wachten. Makelaars hebben hier verschillende redenen voor om nog even te wachten met aanpassen. Dat kan ook een commercieel oogpunt hebben dus maak je daar geen zorgen over.

Rode letters in de agenda

Nadat de koopovereenkomst is getekend is het verstandig de verschillende data met rode letters in de agenda te zetten. Vooral het aflopen van ontbindende voorwaarden is cruciaal voor zo’n traject. Wanneer de hypotheek nog niet rond is en je vraag geen uitstel aan wordt de koop definitief. Je kan dan niet meer ontbinden en zit aan de koop vast. Ook als het niet meer mocht lukken de financiering finaal akkoord te krijgen. Vraag dus altijd een paar dagen voor het verstrijken van deze datum of de bank akkoord is. Laat dit desnoods bevestigen door de hypotheekadviseur. Lukt het niet om dit voor de datum voor elkaar te krijgen? Vraag dan uitstel aan. Dit komt regelmatig voor en kan de hypotheekadviseur ook voor je doen. Denk hierbij ook aan de bankgarantie. Vraag tegelijk uitstel voor financieringsvoorbehoud en de bankgarantie. Dit wordt nogal eens vergeten. Wanneer de financiering wel op tijd rond is wordt er vaak een paar dagen, of een week later, de bankgarantie gesteld. Een waarborgsom storten is hierbij ook akkoord. Dit staat in de koopovereenkomst vermeld. Aan het stellen van een bankgarantie zijn kosten verbonden.

Stukken naar de notaris

De verkoopmakelaar zorgt er in de meeste gevallen voor dat de getekende stukken bij de notaris terecht komen. Deze neemt de koopovereenkomst in behandeling en zal dit bevestigen. Soms worden er nog aanvullende gegevens gevraagd die je als koper aan moet leveren. Ook wordt het tijdstip waarop de overdracht plaats vindt doorgegeven. Komt dit tijdstip niet uit? Overleg dan met alle partijen of dit kan worden verplaatst. De notaris is hiervoor vaak het eerste aanspreekpunt.

Tweede keer kijken

Kopers vinden het fijn om kennis te maken met de verkopers en de woning nog een keer te bekijken. Dat gebeurt vaak in gemoedelijke sfeer waarbij er vaak ook nog wat kamers worden opgemeten. Ook is het vaak wel mogelijk om nog even met een aannemer te komen kijken zodat materialen e.d. op tijd besteld kunnen worden. Verkopers vertellen ook vaak iets meer over de woning en de buurt dan de makelaar doet. Immers, zij wonen er vaak een lange tijd en kennen meestal elk plekje van de wijk.

Melden wanneer de financiering rond is

Nadat de stukken zijn getekend gaat de hypotheekadviseur aan de slag om de hypotheek aan te vragen. Vaak is er dan een tijdje een radiostilte maar verkopers vinden het fijn om op de hoogte te zijn van status. Is de hypotheek rond? Meld dit of laat dit door de hypotheekadviseur of aankoopmakelaar melden aan de verkoopmakelaar. Verkopers maken ook plannen en wachten soms met iets definitief te beslissen totdat de woning écht verkocht is wanneer de financiering van koper rond is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van een nieuwe keuken voor de toekomstige woning. Ook kan er in de koopovereenkomst voor de nieuwe woning een clausule zijn vermeld die afhankelijk is van de definitieve verkoop van de huidige woning. Meld op tijd dat de financiering rond is. Dat is het verlossende bericht voor verkopers.

Verzekeren

Wanneer je een huis koopt zal er ook een opstalverzekering geregeld moeten worden. Bij een appartement wordt dit vaak vanuit de VvE geregeld en hoef je niets te doen. Vraag dat wel na. Informeer je verzekeringsagent op tijd zodat de woning is verzekerd op de dag van overdracht. Denk hierbij ook aan de inboedelverzekering.

Eindinspectie

Voor de overdracht bij de notaris heb je als koper het recht de woning te inspecteren. De eindinspectie of opleverinspectie wordt vaak gedaan nét voordat de afspraak bij de notaris voor overdracht staat. Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt de woning te controleren. Hierbij controleer je of alles werkt zoals ten tijde van de laatste bezichtiging (en deal) is geconstateerd. Controleer ook de roerende zakenlijst of hetgeen achter zou blijven daar ook daadwerkelijk staat. De meterstanden worden opgenomen en vastgelegd op het inspectieformulier. Hiervan foto’s maken is altijd slim om te doen. Ook als er een slimme meter aanwezig is. Klopt er iets niet? Maak hierover dan afspraken en leg deze vast. Meld dit dan later ook bij de notaris. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is om op tijd bij de notaris te zijn. Bedenk ook dat je een geldig legitimatiebewijs nodig hebt wanneer je de akte van levering bij de notaris tekent. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan het volgende artikel.

> Waar op letten bij de eindinspectie

Meterstanden

Aansluiting energie regelenGeef de meterstanden op tijd door aan de energieleveranciers. Tegenwoordig gaat dit veelal digitaal waarbij de standen steeds vaker op afstand worden afgelezen. Van tevoren kan je de energieleverancier alvast op de hoogte stellen van de verhuizing. Geef in ieder geval binnen enkele dagen na overdracht de meterstanden door.

Inschrijven gemeente

Door alle rompslomp en het regelen van allerlei zaken kan het voorkomen dat je vergeet de gemeente te informeren over de verhuizing. Ook dit kan nagenoeg overal digitaal dus regel dat op tijd.

Waar op letten (indien van toepassing):

 • Heeft de verkoopmakelaar de juiste gegevens ontvangen?
 • Is de taxateur op tijd ingeschakeld?
 • Is er een afspraak voor bouwkundige keuring gemaakt?
 • Is er mogelijkheid om voor verbouwingen met een aannemer te kijken
 • Heb ik de notaris doorgegeven?
 • Welke data zijn er opgenomen in de koopovereenkomst?
 • Kan ik kennis maken met de verkopers en de woning nog een keer bekijken?
 • Is de financiering op tijd rond?
 • Is het nodig om uitstel te vragen?
 • Op welke manier zou ik nog kunnen ontbinden?
 • Is de eindinspectie met voldoende tijd ingepland?
 • Is er een opstalverzekering geregeld?
 • Zijn de gemaakte afspraken nagekomen?
 • Ben ik de meterstanden niet vergeten?
 • Heb ik me op tijd bij de gemeente ingeschreven?
 • Heb ik een geldig legitimatie bij me wanneer ik na de notaris ga?

Conclusie:

Bij een huis kopen komt veel kijken. Sommige zaken moet je direct regelen en andere zaken kunnen later. In dit artikel staan de belangrijkste zaken waar je op moet letten. Raadpleeg altijd een adviseur wanneer je ergens aan twijfelt. Het is belangrijk om te weten wat je op welk moment moet aanleveren of regelen. Hiervoor hebben we een handige checklist in de vorm van een verhuisplanner gemaakt.

Handige checklist verhuizen

Heb je onze handige verhuisplanner al bekeken? Deze kan je raadplegen zodat je niets vergeet en op tijd kan beginnen met het plannen van je verhuizing. De verhuisplanner is opgedeeld in maanden en weken zodat je precies weet waar je op welk moment iets moet regelen. Maak daar gebruik van, het is geheel gratis.

TIP: Ga naar verhuisplanner >

> Gebruik de handige checklist verhuizen

Veel gestelde vragen:

Meer informatie over:

Terug naar overzicht

Anderen zochten ook op: Energie en energielabel

Over de schrijver
Overzicht van allerlei artikelen, tips en adviezen over verhuizen en de makelaardij. Je vindt hier met name Blogs over een huis kopen en verkopen maar ook de laatste nieuwtjes en tips en tricks. Mocht je desondanks nog een vraag hebben stuur ons dan een bericht via het contactformulier.
Reactie plaatsen

Ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op button en ontvang een gratis waardebepaling

 Gratis Waardebepaling
Duizenden mensen gingen je voor