arrow_drop_up arrow_drop_down
5 september 2020 

Wie tekent als eerste de koopovereenkomst?

Nadat je een mondelinge deal hebt gesloten worden de gegevens van koper(s) aan de makelaar verstrekt en wordt de koopovereenkomst opgemaakt. De koopovereenkomst is het belangrijkste document waarin de afspraken worden vastgelegd en is na de overdracht nog steeds geldig. De getekende koopovereenkomst wordt zelfs aan de akte van levering gehecht die de notaris bewaard.

Eerst de verkopers

Verkopers tekenen als eerste de koopovereenkomst en daarna pas de kopers. Wanneer er een afspraak is gemaakt om samen te tekenen houd ikzelf ook deze volgorde aan maar dat maakt op zich niet uit als partijen bij elkaar zitten. De verkoopmakelaar regelt dan een afspraak met zowel kopers als verkopers om te tekenen.

Wanneer de afspraken apart worden gepland tekent de verkoper als eerste en daarna de koper. In principe zou dit andersom kunnen maar er moet worden voldaan aan de “ter handstelling” waarbij de koper een kopie van de getekende overeenkomst krijgt. Dat lukt direct wanneer koper als eerste tekent en daarna pas de verkoper.

Waarom tekent verkoper als eerste de koopovereenkomst?

Wettelijk gezien moet de koopovereenkomst aan een aantal voorwaarden voldoen en één ervan is dat de afspraken schriftelijk vastgelegd moeten worden waarna de handtekeningen worden geplaatst. Aan de koper wordt een kopie ter hand gesteld. Ook kan er worden gekozen om een koopovereenkomst in tweevoud te tekenen waarbij de koper een afschrift ontvangt. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis van ter handstelling.

Voorbeeld:

Op maandag tekent de koper en op woensdag de verkoper. De makelaar maakt een kopie en overhandigd die op donderdag. De wettelijke bedenktijd begint dan pas op vrijdag. Wanneer partijen samen op maandag hadden getekend en de ter handstelling” direct was uitgevoerd dan was de bedenktijd al dinsdag ingegaan waarmee de woning op vrijdag definitief met uitzondering van de ontbindende voorwaarden was verkocht.

Aankoopmakelaar

Wanneer er een aankoopmakelaar bij is betrokken zorgt de verkopend makelaar ervoor dat de door verkopers getekende stukken bij de aankoopmakelaar terechtkomen. De aankoopmakelaar maakt met zijn/haar klanten een afspraak om te tekenen. In dit gevalt zorgt de aankoopmakelaar voor de terhandstelling. De aankoopmakelaar zorgt ervoor dat de stukken wederom bij de verkoopmakelaar of bij de notaris terechtkomen. Het is gebruikelijk dat de verkoopmakelaar de stukken bij de notaris bezorgt maar dat is niet verplicht.

Digitaal tekenen van de koopovereenkomst

Tegenwoordig worden koopovereenkomsten steeds vaker digitaal getekend. Hierbij gaat het dan om een digitale ter handstelling. In de systemen kun je vaak de volgorde van degenen die moeten tekenen instellen maar dat is niet noodzakelijk. Wanneer je hier in volgorde instelt ontvangt verkoper 2 de uitnodiging pas wanneer verkoper 1 heeft getekend en dat is niet praktisch. Hetzelfde geldt voor de kopers. Wanneer iedereen heeft getekend ontvangen alle partijen automatisch vanuit het systeem een kopie. De dag nadat alle partijen hebben getekend gaat de wettelijke bedenktijd in. De verkoopmakelaar zal meestal via een afgeschermde omgeving de digitaal getekende stukken me de notaris delen. Daarbij hoort ook een soort certificaat van echtheid “summary of “overzicht” genoemd. Hierin staan alle gegevens over het digitaal tekenen. Daarnaast zijn de getekende stukken door het systeem beveiligd.

Terug naar overzicht

Anderen zochten ook naar: Hypotheekadviseur en bouwkundige keuring

Reactie plaatsen

Cookiebeleid: