Koopsom

Wat is een koopsom?

De koopsom is het bedrag wat je betaalt voor het huis wat je hebt gekocht. De koopsom wordt ook wel eens aankoopsom genoemd. Dit betekent hetzelfde. In de koopsom kunnen ook andere roerende zaken zijn gekocht. In het kadaster wordt dan vermeld: Verkregen met meer onroerend goed. Hierbij valt dus niet altijd af te leiden wat precies de koopsom is geweest voor dat ene object. Soms kom je hierachter door in de akte van levering te kijken. Makelaars kunnen die gegevens ook inzien.

In de koopsom kunnen ook soms roerende zaken worden opgenomen. Dit staat dan expliciet vermeld in de koopovereenkomst. Dat staat in het artikel koop en verkoop. Hierin staat vermeld wát je koopt, en tegen welk bedrag. Ook staat hier vermeld voor welk bedrag aan roerende zaken in de koopsom is opgenomen.

Hieronder een voorbeeld:

De in de koopsom opgenomen roerende zaken worden door partijen gewaardeerd op € 0,00, zegge NIHIL EURO.

Neem je bijvoorbeeld roerende zaken over voor 5000 euro, dan kan je dat hier vermelden. Over die roerende zaken hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

Betaling koopsom

De betaling van de koopsom, kosten en belastingen vinden plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering. De notaris houdt de koopsom onder zicht totdat zeker is dat de woning vrij van beslagen en hypotheek of andere inschrijvingen kan worden geleverd.

Kortom, de koopsom is het totaalbedrag wat in de koopovereenkomst staat vermeld. Dit kun je splitsen in roerende- en onroerende zaken. De betaling gaat via de notaris. In de toelichting koopovereenkomst is dit eveneens vermeld.

Meer informatie over huis verkopen >>

> Meer informatie over huis kopen >>

Handige checklist verhuizen

Heb je onze handige verhuisplanner al bekeken? Deze kan je raadplegen zodat je niets vergeet en op tijd kan beginnen met het plannen van je verhuizing. De verhuisplanner is opgedeeld in maanden en weken zodat je precies weet waar je op welk moment iets moet regelen. Maak daar gebruik van, het is geheel gratis.

Ga naar verhuisplanner >

> Gebruik de handige checklist verhuizen

Veel gestelde vragen

Begrippenlijst

Anderen zochten ook op: Bouwkundige keuring en hypotheekadviseur