BOUW VAN NIEUWE HUIZEN OP DE TOCHT DOOR STIKSTOFUITSPRAAK
23 september 2019 
7 min. leestijd

BOUW VAN NIEUWE HUIZEN OP DE TOCHT DOOR STIKSTOFUITSPRAAK

Bouwsector keihard geraakt!

De bouwsector wordt keihard geraakt door de uitspraak van de Raad van State waardoor straks waarschijnlijk duizenden banen op de tocht staan. Draven we in Nederland helemaal door?

Grote gevolgen

Het stikstofbesluit heeft grote gevolgen voor bouwend Nederland waarbij de stikstofuitstoot flink aan banden wordt gelegd. Op dit moment worden er geen vergunningen voor de bouw of aanleg van wegen meer verstrekt. Wanneer dit zo blijft zullen bouwbedrijven over enkele maanden personeel moeten ontslaan en misschien zelfs moeten stoppen of zelfs failliet gaan. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest van een duurzamer Nederland.

Onderschatting

In Den Haag wordt de stikstofuitstoot flink onderschat aldus Maxime Verhagen die erg pessimistisch is over de voortgang van deze uitspraak. Dit zal miljarden schade opleveren en duizenden banen gaan kosten waarschuwt ABN Amro. Op deze manier gaan we grote problemen krijgen.

Nog een crisis overleven?

De bouwsector heeft net een grote crisis achter de rug en het gaat ze economisch weer voor de wind en dan dit. De vraag is of ze voldoende body hebben opgebouwd om dit te kunnen overleven. De bouwsector betaalt de prijs voor problemen die ze zelf niet veroorzaakt hebben.

Geen nieuw huis

Het woningtekort in Nederland is groot, door de uitspraak van de Raad van State zal het woningtekort alleen maar toenemen. Mensen die een huis nodig hebben staan machteloos toe te kijken. In de praktijk betekent dit dat geen bouwvergunningen meer mogen worden verstrekt. Daardoor mag er geen schep meer de grond in, want als je werkt komt stikstof vrij. Volgens NRC staan door de uitspraak nu 18.000 bouwprojecten op de tocht.

Wat betekent dat voor jou?

Stond je in de modus “nieuwbouwhuis kopen” dan zal de teleurstelling groot zijn wanneer je dit te horen krijgt. Het land ligt in principe stil wat voor de aanbodzijde dramatisch is. Woningzoekers kunnen in verhouding tot enkele jaren geleden al weinig kopen maar door deze uitspraak zal dit nog minder worden. De druk op de woningmarkt hierdoor wordt groot en zal de prijzen alleen maar doen opstuwen.

Wat is stikstof?

Het is een gas dat overal om ons heen is maar je ziet het niet en ruikt het ook niet. Wanneer er te veel stikstof om ons heen zit wordt het schadelijk. Stikstofoxiden worden met name uitgestoten door dieselmotoren. Ook de industrie en de landbouw draagt z’n steentje hierbij aan mee. Enerzijds door uitstoot en anderzijds door het gebruik van mest. Onze adem bestaat voor 80% uit stikstof. Samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof omgezet in stikstofoxiden en ammoniak. Deze reactieve stikstof is onmisbaar om op aarde te kunnen leven.

Waar komt het stikstof vandaan?

De landbouw neemt circa 40% van de stikstofneerslag voor z’n rekening. Industrie en scheepvaart zo/n 11% en huishoudens en verkeer elk ruim 6%. Ruim 35% komt uit het buitenland. Waarbij opvalt dat het verkeer ruim 6% voor  z’n rekening neemt terwijl lange tijd de pijlen hierop gericht waren.

Zuinig op het milieu

We moeten zuinig zijn op het milieu maar nu draven we toch echt door. Willen we het braafste jongetje in de klas worden? Of is er ook nog ruimte voor het menselijke aspect. We gaan het meemaken hoe deze extreme ontwikkelingen z’n vorm gaan krijgen.

Handige checklist verhuizen

Heb je onze handige verhuisplanner al bekeken? Deze kan je raadplegen zodat je niets vergeet en op tijd kan beginnen met het plannen van je verhuizing. De verhuisplanner is opgedeeld in maanden en weken zodat je precies weet waar je op welk moment iets moet regelen. Maak daar gebruik van, het is geheel gratis.

Ga naar verhuisplanner >

> Gebruik de handige checklist verhuizen

Veel gestelde vragen

Terug naar overzicht

Anderen zochten ook op: Nieuws en huis kopen

Woning gratis plaatsen via NLVERHUIST

 

 

Stikstof-hoe-erg-is-het

Stikstof, waar komt het vandaan?

12-10-2019

Hieronder een artikel van Wanne Roetemeijer geschreven op Facebook.

Ik zou jullie graag iets willen vertellen over stikstof, of beter gezegd: stikstofverbindingen. Het is heel veel in het nieuws en ik merk dat de problematiek voor veel mensen nieuw is. In mijn werk heb ik er veel mee te maken. En nee, ik heb niets tegen boeren, die zijn ook ‘slachtoffer’ van het grootschalige, intensieve denken. Maar het roer moet wel drastisch om en daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.

Is het erg?

Ja, de situatie is echt dramatisch voor de natuur. De grootste problemen ondervindt de natuur op de droge zandgronden, duinen en hoogvenen. Die is gewoon ziek. Ongeveer half Nederland dus. Ook de Utrechtse Heuvelrug. Soorten die afhankelijk zijn van deze gebieden nemen enorm af. Door de overmaat aan stikstof verdwijnen bloemen, waardoor veel insecten verdwijnen en daardoor de vogels. Alle kale grond raakt begroeid onder een dikke grasmat, waardoor veel insectensoorten (graafbijen, loopkevers etc.) verdwijnen. Daardoor is de tapuit (vogel) en duinpieper al verdwenen in het binnenland. Door kalkgebrek worden koolmezen met kromme pootjes geboren en sterven in het nest, als het al lukt om goede eieren te produceren. Op steeds meer plekken sterven eiken door de verzuring. En eiken zijn een enorme bron van biodiversiteit. Het wordt stil in de natuur.

Anders dan veel mensen denken is voor de Nederlandse natuur stikstof een veel groter en acuter probleem dan klimaatverandering.

Wat is het probleem?

Stikstof is in de basis een essentieel onderdeel van de natuur. We kunnen niet zonder. Maar het kan als verbinding met andere stoffen reageren, waardoor o.a. stikstofoxide en ammoniak ontstaat. Het gaat om de stikstofverbindingen die schadelijk zijn. Maar makkelijker om gewoon stikstof te zeggen.
Stikstof zorgt in de eerste plaats voor vermesting. De natuur op de zandgronden is namelijk juist ‘gewend’ aan heel weinig stikstof, veel bloeiende planten floreren dan (ook tussen de heide), met veel insecten en vogels tot gevolg. Overal zijn kale zanderige plekjes, waar loopkevers en graafbijen leven. In vennen en beken is het water helder en voedselarm. Door de overmaat van stikstof winnen enkele soorten zoals bramen en pijpestrootje het van de rest, waardoor heides en duinen dichtgroeien, vennen veralgen met enorm verlies aan biodiversiteit tot gevolg. Ook de verhoging van het stikstofgehalte IN planten zorgt voor problemen.
Het is eigenlijk net als met vet en suiker: je hebt het nodig, maar teveel is teveel.

Een minimaal zo groot probleem is de verzuring. Door constante toevoer van stikstof gaat de ph steeds verder naar beneden, het wordt dus zuurder. De natuurlijke buffering raakt op. Gevolg is dat belangrijke mineralen oplossen (calcium, kalium etc.) die voor planten en dieren essentieel zijn en de grond in verdwijnen door uitspoeling. Schimmels sterven ook; schimmels die essentieel zijn voor veel planten en bomen voor de toevoer van mineralen. Veel planten en dieren krijgen daardoor grote mineralentekorten (voedselkwaliteit), maar ook de kwantiteit neemt af. Maar enkele soorten kunnen deze verzuring aan. De heide bijvoorbeeld lukt het nog vaak een tijd, maar je krijgt ‘VVV-heide’, geen andere soort meer te zien, een paarse monocultuur. Mooi in augustus, maar verder ecologisch weinig waardevol.
Let op: de verzuring is cumulatief, oftewel de verzuring uit het verleden telt ook mee. Als we nu stoppen met stikstof uitstoten is het nog steeds even zuur, zelfs dan is het probleem nog niet opgelost, je zult dan nog steeds iets moeten doen om de huidige verzuring terug te draaien. Of honderden, zo niet duizenden jaren wachten.

Natuurbeheerders moeten steeds meer doen om de vermesting/verzuring tegen te gaan. Maar dat betekent vaak ingrijpen: plaggen, bomen kappen, maatregelen waar mensen dan weer boos over worden.

En plaggen is in droge gebieden ook niet goed zo blijkt steeds meer. Beste is om de bodem met rust te laten. Er valt gewoon niet tegenop te beheren….het probleem moet bij de bron worden aangepakt.

Waar komt de stikstof vandaan?

31% komt uit het buitenland, huishoudens ruim 6%, wegverkeer ruim 6%, industrie/scheepvaart/luchtvaart 11% en landbouw 45%. Landbouw is dus de grootste post en let op: onze stikstofexport is veel groter dan onze import. Mopperen op de buren is dus onzin. 65% van onze eigen uitstoot is dus de landbouw, daar is de meeste winst te behalen.
Stikstofoxide komt vooral van het wegverkeer (uitstoot), industrie en huishoudens (gasverwarming), ammoniak van de landbouw. Vooral de menging van poep en plas (drijfmest) is funest, dan ontstaat ammoniak. Dat gebeurt vooral in stallen, koeien die buiten lopen veroorzaken dit niet of nauwelijks.
We hebben zoveel ammoniak doordat we een intensieve veehouderij hebben die veel veevoer uit het buitenland haalt (stikstofimport),door kunstmest en het houden van dieren in stallen. Ook een fors deel van Nederland wordt benut voor verbouwing van veevoedergewassen, die geconcentreerd in een paar gebieden terechtkomen. 3/4 wordt vervolgens geëxporteerd en wij blijven letterlijk met de ‘shit’ achter.
Bio-landbouw en zeker ook de biodynamische variant hebben een min of meer sluitende kringloop, waardoor zij niet de veroorzakers zijn van deze problematiek.

Maar de stikstofuitstoot is toch enorm gedaald?

Dat klopt! Maar het probleem is: het is nog steeds teveel, waardoor de vermesting en verzuring doorgaat. Als je van 200 km/uur 160 gaat rijden, rij je nog steeds te hard.

Maar de zure regen dan? Die kwam toch ook niet?

Klopt gedeeltelijk. Door de introductie van de katalysator is verzuring door zwavel enorm afgenomen, dat was de grootste klap. Maar de verzuring door stikstof is stilletjes doorgegaan, waardoor het op veel plekken nu zuurder is dan in de jaren ’80. In Oost-Europa heeft het wel degelijk toegeslagen.

Zijn er ook oplossingen?

Gelukkig wel, maar dit vergt een enorme omslag in de landbouw. De grootste vervuilers vlakbij natuurgebieden zouden op korte termijn uitgekocht moeten worden, conform voorstel Remkes We moeten vervolgens toe naar een natuurinclusieve landbouw waarin kringlopen sluitend zijn en de natuur gebruikt wordt als hulpbron. Gevolg is veel minder dieren, minder export van vlees, meer koeien in de wei, een mooier en levendig landschap, zowel op het platteland als in de natuurgebieden. Biologisch en biodynamisch zijn hier het meest ver in.
De natuur zal ook opgeknapt moeten worden. Waar mogelijk door hogere grondwaterstanden waardoor de ph weer omhoog gaat, maar ook bemesting met bijvoorbeeld steenmeel waarmee nu druk wordt geëxperimenteerd. Dit brengt de hoognodige mineralen terug in het systeem en zorgt voor een hoger ph. Maar: de veiligheid moet eerst nog worden bewezen voordat het grootschalig ingezet kan worden.

Waarom is dit verhaal zo weinig bekend?

Ik denk dat de natuurorganisaties tegen beter weten in hoopten dat het wel beter zou gaan, het zijn ook niet van die protesttypes. Milieu-organisaties gingen vooral op klimaatverandering zitten en ‘vergaten’ dit thema een beetje. Groen werd synoniem met klimaatbeleid. Ook binnen een partij als GroenLinks valt mij op, tot mijn verdriet. LTO/VVD/CDA deden er veel aan om het probleem te bagatelliseren. Nu komt alles als een complete verrassing.

Kan jij en ik wat doen?

Steun boeren die op de goede weg zijn, koop zoveel mogelijk biologisch, betaal fatsoenlijke prijzen voor je eten zodat boeren niet zo intensief hoeven te werken eet minder vlees, koop een elektrische auto zodra deze betaalbaar is en denk na of je wilt stemmen op partijen die dit systeem mogelijk gemaakt hebben en maar blijven verdedigen tegen beter weten in: helaas CDA en VVD. Minder vrije landbouwhandel zou ook enorm helpen zodat de concurrentiepositie van boeren verbetert.

Ik hoop dat jullie het interessant vonden om te lezen.

Door W. Roetemeijer

Over de schrijver
Overzicht van allerlei artikelen, tips en adviezen over verhuizen en de makelaardij. Je vindt hier met name Blogs over een huis kopen en verkopen maar ook de laatste nieuwtjes en tips en tricks. Mocht je desondanks nog een vraag hebben stuur ons dan een bericht via het contactformulier.
Reactie plaatsen

Ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden? Klik hieronder op button en ontvang een gratis waardebepaling

 Gratis Waardebepaling
Duizenden mensen gingen je voor